اچ پی HP 

 • تلفن تماس 88912035-021کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان اچ پی مدل HP 177 در واقع مخزنی است برای تامین رنگ مورد نیاز پرینترهای اچ پی که در هنگام چاپ روی کاغذ استفاده می شود.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.استفاده از این نوع کارتریج ها دارای مزایایی نظیر هزینه پایین , زباله کمتر و بازیافت بهتر می باشد.

  بیشتر
  بـه زودی
 •  کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان اچ پی مدل HP 920 در واقع مخزنی است برای تامین رنگ مورد نیاز پرینترهای اچ پی که در هنگام چاپ روی کاغذ استفاده می شود.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.استفاده از این نوع کارتریج ها دارای مزایایی نظیر هزینه پایین , زباله کمتر و بازیافت بهتر می باشد.

  2,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان اچ پی مدل HP 7500-7000 در واقع مخزنی است برای تامین رنگ مورد نیاز پرینترهای اچ پی که در هنگام چاپ روی کاغذ استفاده می شود.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.استفاده از این نوع کارتریج ها دارای مزایایی نظیر هزینه پایین , زباله کمتر و بازیافت بهتر می باشد.

  2,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج قابل شارژ جوهر افشان اچ پی مدل  HP 6000 - 6500 در واقع مخزنی است برای تامین رنگ مورد نیاز پرینترهای اچ پی که در هنگام چاپ روی کاغذ استفاده می شود.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.استفاده از این نوع کارتریج ها دارای مزایایی نظیر هزینه پایین , زباله کمتر و بازیافت بهتر می باشد.

  2,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  کارتریج قابل شارژ جوهر افشان اچ پی مدل HP 564 در واقع مخزنی است برای تامین رنگ مورد نیاز پرینترهای اچ پی که در هنگام چاپ روی کاغذ استفاده می شود.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.استفاده از این نوع کارتریج ها دارای مزایایی نظیر هزینه پایین , زباله کمتر و بازیافت بهتر می باشد.

  2,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • تلفن تماس 88912035-021کارتریج قابل شارژ جوهر افشان اچ پی مدل  HP 178 در واقع مخزنی است برای تامین رنگ مورد نیاز پرینترهای اچ پی که در هنگام چاپ روی کاغذ استفاده می شود.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.استفاده از این نوع کارتریج ها دارای مزایایی نظیر هزینه پایین , زباله کمتر و بازیافت بهتر می باشد.

  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف