کانن CANON 

 • جوهر اصلی پرینتر کانن سری کامل مدل  Canon G4100 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد  و مشکی  می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی پرینتر کانن سری کامل مدل  Canon G1200 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد  و مشکی  می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی پرینتر کانن سری کامل مدل  Canon G4200 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد  و مشکی  می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی مخزن کانن سری کامل مدل  Canon GI490 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد  و مشکی  می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی پرینتر کانن سری کامل مدل Canon G1400 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد  و مشکی می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی پرینتر کانن سری کامل مدل  Canon G2400 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد  و مشکی  می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی پرینتر کانن سری کامل مدل  Canon G3400 تولید کشور ژاپن و دارای 3عدد جوهر 70 سی سی و 1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ های قرمز - آبی -زرد و مشکی  می باشد.این جوهرهای اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی مشکی پرینتر کانن مدل  Canon G1400 تولید کشور ژاپن و دارای  1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ مشکی  می باشد.این جوهر اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی آبی پرینتر کانن مدل Canon G1400 تولید کشور ژاپن و دارای  1عدد جوهر 70 سی سی که شامل رنگ آبی  می باشد.این جوهر اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی قرمز پرینتر کانن مدل Canon G1400 تولید کشور ژاپن و دارای  1عدد جوهر 70 سی سی که شامل رنگ قرمز  می باشد.این جوهر اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی زرد  پرینتر کانن مدل  Canon G1400 تولید کشور ژاپن و دارای  1عدد جوهر 70 سی سی که شامل رنگ زرد  می باشد.این جوهر اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جوهر اصلی مشکی پرینتر کانن مدل  Canon G2400 تولید کشور ژاپن و دارای  1عدد جوهر 135 سی سی که شامل رنگ مشکی  می باشد.این جوهر اصلی برای پرینتر های جوهرافشان مدل کانن مورد استفاده قرار می گیرد که از رزولوشن تصویر بالا و چاپ عکس با ماندگاری طولانی برخوردار میباشد.

  5,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف