جستجوی پیشرفته
 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  کارتریج لیزر مشکی برادر مدل Brother TN-3145 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 3500 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

   کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-3185 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 7000 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  تلفن تماس 88912035-021کارتریج لیزر مشکی برادر مدل Brother TN-2130 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 1500 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

   کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-2280 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 2600 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-3030 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 3500 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

   کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-2060 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 700 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-3250 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 3000 صفحه می باشد. اصلی ( original)

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

   کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-3290 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 8000 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-2305 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 1600 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  کارتریج لیزر مشکی برادر مدل  Brother TN-2150 با کیفیت بالا برای چاپگرهای برادر طراحی شده است.تمام کارتریج های برادر اصلی , با بالاترین استانداردهای ممکن در اتاق های کنترل شده تولید می شوند.این بسته شامل یک کارتریج تونر سیاه است.این کارتریج به شما کمک خواهد کرد که اسناد واضح، دقیق و حرفه ای تهیه کنید.عملکرد استاندارد این محصول تا 2600 صفحه می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  اصلی ( original) کارتریج لیزری مشکی برادر مدلBrother TN 2025 از نظر قیمت به نسبت گران ‌تر از کارتریج ‌های جوهری هستند همان طور که از نظر کیفیت نیز در رده بالاتری از کارتریج ‌های جوهری قرار دارند.این محصول تولید کشور چین است و رنگ جوهر آن مشکی می باشد.سرعت چاپ کارتریج ‌های جوهری کمتر از کارتریج ‌های لیزری می باشد.همچنین کیفیت تصاویر چاپی در کارتریج های تونری بستگی به اندازه ذرات رنگ تونر دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  اصلی ( original) کارتریج لیزری مشکی برادر مدل Brother TN 2260 از نظر قیمت به نسبت گران ‌تر از کارتریج ‌های جوهری هستند همان طور که از نظر کیفیت نیز در رده بالاتری از کارتریج ‌های جوهری قرار دارند.این محصول تولید کشور چین است و رنگ جوهر آن مشکی می باشد.سرعت چاپ کارتریج ‌های جوهری کمتر از کارتریج ‌های لیزری می باشد.همچنین کیفیت تصاویر چاپی در کارتریج های تونری بستگی به اندازه ذرات رنگ تونر دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  اصلی ( original) کارتریج لیزری مشکی برادر  مدلBrother TN 2280 از نظر قیمت به نسبت گران ‌تر از کارتریج ‌های جوهری هستند همان طور که از نظر کیفیت نیز در رده بالاتری از کارتریج ‌های جوهری قرار دارند.این محصول تولید کشور چین است و رنگ جوهر آن مشکی می باشد.سرعت چاپ کارتریج ‌های جوهری کمتر از کارتریج ‌های لیزری می باشد.همچنین کیفیت تصاویر چاپی در کارتریج های تونری بستگی به اندازه ذرات رنگ تونر دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  اصلی ( original) کارتریج لیزری مشکی برادر مدل Brother TN 3030 از نظر قیمت به نسبت گران ‌تر از کارتریج ‌های جوهری هستند همان طور که از نظر کیفیت نیز در رده بالاتری از کارتریج ‌های جوهری قرار دارند.این محصول تولید کشور چین است و رنگ جوهر آن مشکی می باشد.سرعت چاپ کارتریج ‌های جوهری کمتر از کارتریج ‌های لیزری می باشد.همچنین کیفیت تصاویر چاپی در کارتریج های تونری بستگی به اندازه ذرات رنگ تونر دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  اصلی ( original) کارتریج لیزری مشکی برادر مدل Brother TN 3060 از نظر قیمت به نسبت گران ‌تر از کارتریج ‌های جوهری هستند همان طور که از نظر کیفیت نیز در رده بالاتری از کارتریج ‌های جوهری قرار دارند.این محصول تولید کشور چین است و رنگ جوهر آن مشکی می باشد.سرعت چاپ کارتریج ‌های جوهری کمتر از کارتریج ‌های لیزری می باشد.همچنین کیفیت تصاویر چاپی در کارتریج های تونری بستگی به اندازه ذرات رنگ تونر دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  تونر طرح فابریک لیزری مشکی برادر مدل  TN 3145 پودری است که در پرینترهای لیزری و دستگاه‌های کپی برای چاپ روی کاغذ به ‌کار می ‌رود.با ترکیب رنگ‌ های آبی،قرمز،زرد و مشکی طیف گسترده ‌ای از رنگ‌های مختلف را می‌توان به ‌دست‌ آورد.این تونر کارتریج , طرح اورجینال است که توسط شرکت های غیر سازنده پرینتر و کپی تولید می شوند.این مدل تونر کارتریج ساخت و تولید کشور مالزی با رنگ مشکی و تکنولوژی لیزری می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  تونر طرح فابریک لیزری مشکی برادر مدل TN 3185 پودری است که در پرینترهای لیزری و دستگاه‌های کپی برای چاپ روی کاغذ به ‌کار می ‌رود.با ترکیب رنگ‌ های آبی،قرمز،زرد و مشکی طیف گسترده ‌ای از رنگ‌های مختلف را می‌توان به ‌دست‌ آورد.این تونر کارتریج , طرح اورجینال است که توسط شرکت های غیر سازنده پرینتر و کپی تولید می شوند.این مدل تونر کارتریج ساخت و تولید کشور مالزی با رنگ مشکی و تکنولوژی لیزری می باشد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-07-24

  تونر طرح فابریک لیزری مشکی برادر مدل TN 3250 پودری است که در پرینترهای لیزری و دستگاه‌های کپی برای چاپ روی کاغذ به ‌کار می ‌رود. با ترکیب رنگ‌ های آبی، قرمز،زرد و مشکی طیف گسترده ‌ای از رنگ‌های مختلف را می‌توان به ‌دست‌ آورد.این تونر کارتریج,طرح اورجینال است که توسط شرکت های غیر سازنده پرینتر و کپی تولید می شوند.این مدل تونر کارتریج ساخت و تولید کشور مالزی با رنگ مشکی و تکنولوژی لیزری می باشد.

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

logo-samandehi