جستجوی پیشرفته
 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-07

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل ML-D105 قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-07

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D116L قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-07

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D111S قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-07

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D117S قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-07

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D103S قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل ML-1210D3 قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D203L قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل ML-2250D5  قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D205L قطعه ای استوانه ای شکل می باشد که با لایه ای نازک و رنگی (معمولا آبی , سبز و قرمز) از مواد پوشانده شده است.این وسیله بیشتر در چاپگرهای لیزری کاربرد دارد.کار اصلی این محصول دریافت تصویر توسط نور لیزر و انتقال آن بر روی کاغذ و پرینت نهایی می باشد.این درام قابلیت تا 3 بار شارژ مجدد را دارد.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D101 ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D209S ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل ML-D2850 ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D109S ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D108S ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل MLT-D104S ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل ML-1610D2 ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل ML-2010D3 ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1398-11-29

  تلفن تماس 88912035-021درام سامسونگ مدل SCX-4216D3 ساخت کشور چین با تکنولوژی لیزر برای پرینترهای لیزری کاربرد دارد.این محصول به صورت استوانه ای شکل و از جنس سلنیوم می باشد.زمانی که صفحه برای چاپ ارسال می گردد, لیزر تابیده شده , به لایه ی بیرونی درام منتقل می شود و درام با جذب تونر و انتقال آن به کاغذ , عمل چاپ را انجام می دهد و صفحه توسط غلطک های خروجی از چاپگر خارج می شود.

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

logo-samandehi